KVÍZ: Zmaturoval by si zo slovenského jazyka? Otestuj sa

Martin Kalinčák

REDAKTOR | Hype culture
Zdieľaj
Tweetuj

Tohtoroční maturanti už majú za sebou prvú polovicu práce. Test zo slovenského jazyka a literatúry obsahoval 64 otázok a študáci naň mali 100 minút. My z neho so súhlasom NÚCEM vyberáme 10 otázok so 4 možnosťami. Trúfneš si na tento maturitný test a dáš aspoň 8 správnych odpovedí?

1/9 K starovekým spisovateľom patrí:

H. Gavlovič
Sofokles
Moliére
F. Petrarca
Dôkaz: Ďalšia otázka
H. Gavlovič = baroková literatúra | Moliére = francúzsky klasicizmus | F. Petrarca = renesančný humanizmus | Sofokles = staroveký dramatik

2/9 Ktoré zámeno predstavuje iný druh ako zvyšné tri?

nič
nejaký
nikým
žiadne
Dôkaz: Ďalšia otázka
Zámeno "nejaký" je neurčité, ostatné patria medzi vymedzovacie.

3/9 V ktorej vete prichádza k znelostnej asimilácii typu neznelá spoluhláska + znelá spoluhláska = pri výslovnosti 2 znelé spoluhlásky?

Radšej som však pozadu.
Oči jej nebezpečne blýskajú.
Niečo sa jej znepáči a odletí.
Pani s dorastajúcou slečnou.
Vysvetlenie: Ďalšia otázka
K spodobovaniu dochádza na tomto mieste v spojení "s dorastajúcou". Hláska "s" je neznelou párovou spoluhláskou, "d" znelou párovou. Prí výslovnosti dochádzka k asimilácii a hláska "d" mení hlásku "s" na hlásku "z". Pri výslovnosti teda dostaneme: "z dorastajúcou" - teda "z" aj "d" sú znelými párovými spoluhláskami.

4/9 V ktorom z nasledujúcich slovných spojení sa nachádza epiteton?

dlhá pasáž
chlapčenských snov
pod rozbitou lampou
záhadných diaľok
Epiteton je tróp, básnický prívlastok. Ďalšia otázka
Ide o obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam a tiež vyjadruje príznak podstatného mena.

5/9 V ktorej možnosti je uvedené jednovýznamové slovo?

nevesta
rúčka
bozk
pamiatka
Vysvetlenie: Ďalšia otázka
Slovo "bozk" má v tomto prípade len jeden význam. Na ostatné sa vzťahuje významov viac.

6/9 Ktoré slovo sa od ostatných líši počtom slabík?

deformáciám
kategóriách
profesionálny
akadémia
Vysvetlenie: Ďalšia otázka
Slovo "profesionálny" má 6 slabík, zvyšné ich majú 5.

7/9 V ktorej príručke sa dá overiť, či má slovo "AKCIA" viac významov?

v Lexikológii slovenského jazyka
v Krátkom slovníku slovenského jazyka
v Morfológii slovenského jazyka
v Pravidlách slovenského pravopisu
A kde inde by si to overoval? Ďalšia otázka
V KSSJ nájdeš všetko od najdôležitejších údajov o význame približne 60 000 slov, spolu cez základné gramatické informácie o pravopisne kodifikovaných slovách až po informácie o funkčnom zaradení jednotlivých slov.

8/9 Ktoré z nasledujúcich názvov je zároveň súčasťou frazeologizmu?

Kremnické gagy
Zlatý gunár
Trafená hus
Ulička slávnych nosov
Dôkaz: Ďalšia otázka
Frazeologizmus je notoricky známe ustálené slovné spojenie s preneseným obrazným významom.

9/9 Ruský jazyk patrí do rovnakej skupiny slovanských jazykov ako:

bulharčina
poľština
chorvátčina
ukrajinčina
Dôkaz: Ďalšia otázka
Ruština patrí do skupiny východoslovanských jazykov spolu s bieloruštinou, ukrajinčinou a rusínčinou.
Vaše skóre: BIFĽOŠ!
Ale nie, je to super, pocit že by si zmaturoval aj druhýkrát, no nie? (NÚCEM nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené prepisom otázok z testov.)
Zdieľajte svoje skóre:
Zdieľajte
Tweetujte
Zdieľajte
Vaše skóre: DOBRÉ!
Ešte by si to dal, no ako sa po študácky hovorí - LTT. (NÚCEM nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené prepisom otázok z testov.)
Zdieľajte svoje skóre:
Zdieľajte
Tweetujte
Zdieľajte
Vaše skóre: NEZMATUROVAL BY SI.
Žiaľ. Ale to nevadí, skús to ešte raz a možno sa pošťastí. Na druhú stranu, možno sa vieš z vecí viac vykecať a zachránila by ťa ústna maturita. (NÚCEM nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené prepisom otázok z testov.)
Zdieľajte svoje skóre:
Zdieľajte
Tweetujte
Zdieľajte
Vaše skóre:
Zdieľajte svoje skóre:
Zdieľajte
Tweetujte
Zdieľajte

Zdroj: NÚCEM

Zobraziť komentáre